Czech English German Polish Russian

 

Specifikace a účast jezdců ve třídách a kategoriích

 

SUPERMOTO

Třída S1 a S2

Minimální věk jezdce je 14 let v případě, že startuje na motocyklu s motorem čtyřtaktním o obsahu do 250 ccm nebo dvoutaktním o obsahu od 125 ccm do 250 cmm. Jezdci starší 15-ti let mohou startovat na motocyklu o obsahu do 450 ccm.

Závodníci budou po 1. tréninku rozděleni dle rychlosti do kategorie S1 a S2.

ČTYŘKOLKY

Minimální věk jezdce je 15 let.

MOTOKÁRY

Pouze pro jezdce Moravského poháru. Výjimky pro povolení účasti v závodu uděluje pan Kubač tel. 605 735 999

TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

Pátek od 18:00 do 21:00
Sobota od 7:00 do 8:00

OCHRANNÉ PRVKY JEZDCE

Ve všech kategoriích jsou předepsány - přilba, chránič páteře, chránič hrudníku, motokrosové/motardové boty, chrániče kolen, chrániče loktů, rukavice - kožené - motokrosové. Doporučená je kožená kombinéza, přípustný je motokrosový oblek.

STARTOVNÉ

Vklady jezdců pro jednotlivé podniky činí 2 500 Kč za každou kategorii.

ÚČAST VE VÍCE KATEGORIÍCH

Jeden jezdec se může zúčastnit závodu zároveň ve více kategoriích. Jezdec je povinen předat stroj pro každou kategorii, ve které startuje, a zaplatit v každé této kategorii vklad. Má nárok na body a věcné ceny v každé kategorii.

VOLNÉ TRÉNINKY

Volné tréninky jsou součástí závodu a platí pro ně veškeré předpisy související s bezpečností na trati, vybavením jezdců, chováním jezdců a doprovodu během závodu. Pro tréninky je jezdcům dovoleno používat pouze stroje a přilby označené technickými komisaři. Hromadné starty jsou zakázané.

Zkoušky startu jsou možné pouze v prostoru určeném pořadatelem. Počet a doba trvání volných tréninků je určena Propozicemi podniku.

KVALIFIKAČNÍ TRÉNINKY

Před finálovými jízdami proběhne minimálně jeden kvalifikační trénink v délce 20 minut pro každou třídu/kategorii. Výsledek kvalifikačního tréninku určí postavení jezdců na startovním roštu obou finálových jízd.

DÉLKA JEDNOTLIVÝCH JÍZD

  • S1 Profi 10 min + 2 kola
  • S2            10 min + 2 kola
  • Čtyřkolky 10 min + 2 kola
  • Motokary 10 min + 2 kola

JURY

Zasedání Jury proběhne vždy před závodním dnem v určeném místě, místo určí pořadatel. Zasedání se zúčastní všechny záchranné složky, koordinátor security a traťových komisařů.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Vyhlášení vítězů jednotlivých podniků proběhne dle časového harmonogramu, bezprostředně po skončení poslední jízdy každého podniku. Vyhlašováni budou první tři jezdci z každé třídy/kategorie. Pokud se jezdec nedostaví na vyhlášení, propadají věcné ceny ve prospěch pořadatele.

START ZÁVODU

Semafor - zhasne do 5 sekund

STOP AND GO

Prostor bude upřesněn na rozpravě s jezdci. Předčasný start 5 sekund. Nesportovní chování 10 sekund.

 

MOŽNOST NAHŘÍVÁNÍ PNEUMATIK U TŘÍD SUPERMOTO S1 a S2 PROBĚHNE V PROSTORU STARTU VŽDY PŘED KAŽDÝM ZÁVODEM. DO PROSTORU BUDE PŘIVEDEN EL. PROUD.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.